Schoolstructuur

VESTIGINGEN


De gesubsidieerde vrije basisschool SINT-JOZEF telt 2 VESTIGINGSPLAATSEN :

Hoofdschool en Administratieve zetel (kleuter- en lager onderwijs)
Adres : Rozenlaan 44, 2840 Reet
Tel: 03/888.35.56

Wijkafdeling (kleuteronderwijs)
Adres : Lindenboslaan 2, 2630 Aartselaar
Tel. 03/888.15.64

SCHOOLBESTUUR


Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school.  Zij is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs zowel op materieel als pedagogisch gebied.
Adres :  vzw KOBA (Katholiek Onderwijs Bisdom Antwerpen) regio ZuidkANT
             Nooitrust 4
             2390 Malle

SCHOLENGEMEENSCHAP


Onze school behoort tot de scholengemeenschap AmpersANT.