Medicatie op school

De laatste jaren wordt in toenemende mate gevraagd aan leerkrachten/school om medicatie toe te dienen op school.

  • Gelieve in de mate van het mogelijke te vermijden dat medicatie op school moet worden toegediend.
  • Indien toch medicatie op school wordt toegediend, is het noodzakelijk dat een attest door de behandelende arts wordt ingevuld.
  • De leerkracht/school kan op geen enkel ogenblik verantwoordelijk gesteld worden voor neveneffecten die bij het kind optreden naar aanleiding van het toedienen van deze medicatie.

Leerkracht login

Blijf in contact

Sint Jozef School

Rozenlaan 44, Reet
Lindenbos 1, Aartselaar

T03/888 35 56

F03/888 55 03