Inschrijvingen schooljaar 2023-2024
Image

Voor wie?

  • kleuters geboren in 2022 of vroeger
  • kinderen die van school willen veranderen

Kleuters van de derde kleuterklas zowel in de hoofdschool Rozenlaan als in de wijkschool Lindenbos worden na hun kleuterschoolloopbaan automatisch ingeschreven in de lagere school. Hier hoef je als ouder niets voor te doen.

 

INSCHRIJVINGEN HOOFDSCHOOL ROZENLAAN

De kleuterscholen en lagere scholen in Rumst werken met éénzelfde aanmeldingssysteem.  Als ouder maak je eerst via een website een keuze voor een school.  Nadien kan je je kind inschrijven.  

Aanmelden voor de hoofdschool Rozenlaan voor het schooljaar 2024-2025 is mogelijk van 27 februari 2024 tot en met 19 maart 2024 via www.naarschoolinrumst.be.

Kinderen die tot een voorrangsgroep behoren (met broers en zussen op school, kinderen van personeel) melden aan in dezelfde periode.  De voorrangsregels blijven dezelfde.

Tussen 20 maart 2024 en 18 april 2024 worden alle aanmeldingen verwerkt.
Uiterlijk op 19 april 2024 kom je te weten of je kan inschrijven in de school.
Van 22 april 2024 tot en met 13 mei 2024 kan je je kind inschrijven.
De vrije inschrijvingen starten op 23 mei 2024.

Wilt u de digitale brochure van het aanmeldingssysteem van de gemeente Rumst consulteren?  Klik hier.

 

INSCHRIJVINGEN WIJKSCHOOL LINDENBOS

Ook in de gemeente Aartselaar wordt er gewerkt met één aanmeldingssysteem.  Vanaf 27 februari 2024 tot en met 19 maart 2024 kan u aanmelden voor de wijkschool Lindenbos via deze link.

Kinderen die tot een voorrangsgroep behoren (met broers en zussen op school, kinderen van personeel) melden aan in dezelfde periode.  De voorrangsregels blijven dezelfde.

Tussen 20 maart 2024 en 18 april 2024 worden alle aanmeldingen verwerkt.
Uiterlijk op 19 april 2024 kom je te weten of je kan inschrijven in de school.
Van 22 april 2024 tot en met 13 mei 2024 kan je je kind inschrijven.
De vrije inschrijvingen starten op 23 mei 2024.

Documenten

Bij de inschrijving moet een officieel document worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt en de juiste geboortedatum en de verwantschap aantoont.  Daarom is het noodzakelijk dat u, op het moment van de inschrijving, de SIS-kaart van uw kind en uw identiteitskaart bij zich heeft.

Toelatingsvoorwaarden kleuteronderwijs

Kleuters vanaf 2,5 jaar mogen in het kleuteronderwijs op volgende data instappen :

  • de eerste schooldag na de zomervakantie
  • de dag na de herfstvakantie
  • de dag na de kerstvakantie
  • de eerste schooldag van februari
  • de dag na de krokusvakantie
  • de dag na de paasvakantie
  • de eerste schooldag na hemelvaartsdag

Een kleuter die de leeftijd van 3 jaar bereikt heeft, kan elke dag instappen zonder rekening te houden met de instapdata.

Studietoelagen

Of u een toelage krijgt, hangt in grote mate af van de samenstelling en het inkomen van uw gezin.  Hoe komt u te weten of u in aanmerking komt voor een studietoelage?

Bel het gratis infonummer 1700

Kijk op www.studietoelagen.be 

Leerkracht login

Maandbrieven

Deprecated: usort(): Returning bool from comparison function is deprecated, return an integer less than, equal to, or greater than zero in /customers/0/8/1/sjr.be/httpd.www/administrator/components/com_dropfiles/helpers/dropfiles.php on line 166

Blijf in contact

Sint Jozef School

Rozenlaan 44, 2840 Reet

Lindenboslaan 2, 2630 Aartselaar

 

Rozenlaan : 03/888.35.56

Lindenbos : 03/888.15.64

 

secretariaat@sjr.be