Inschrijvingen

aanmelden via
www.naarschoolinrumst.be

 

6 januari t.e.m. 24 januari 2020
Aanmeldingen voorrangsgroepen
***
24 januari t.e.m. 31 januari 2020

Verwerken voorrangsgroepen en toekennen tickets
voorrangsgroepen
***
3 februari t.e.m. 14 februari 2020
Inschrijvingen voorrangsgroepen
***
2 maart t.e.m. 31 maart 2020
Aanmeldingen overige leerlingen
***
1 april t.e.m. 30 april
Verwerken aanmeldingen overige leerlingen en toekennen
tickets overige leerlingen
***
4 mei t.e.m. 26 mei 2020
Inschrijvingen van wie een ticket heeft voor de school
***
27 mei t.e.m. 28 mei
Verwerking wachtlijsten
***
29 mei 2020
Start vrije inschrijvingen

Kamperen of uren wachten aan de schoolpoort is verleden tijd.  In de gemeente Rumst werken  alle kleuter- en lagere scholen (uitgezonderd Groenlaar) met één centraal aanmeldingssysteem.  Dat betekent dat u uw kind eerst moet aanmelden via de website www.naarschoolinrumst.be, om het nadien in te schrijven in de toegewezen school.

De volgende groepen krijgen voorrang en mogen eerder inschrijven dan de anderen :

 • broers en zussen van leerlingen die al zijn ingeschreven in de school, ook stiefbroers en stiefzussen of halfbroers en halfzussen of andere kinderen die op hetzelfde adres wonen
 • kinderen van personeel van de school

Kinderen die al naar onze school gaan, moeten zich niet opnieuw aanmelden.

Op de website www.naarschoolinrumst.be staat alle informatie.  Hebt u vragen, wenst u meer info of wil u een brochure toegestuurd krijgen?  Neem dan zeker contact op met de dienst Onderwijs : 

Sociaal Huis
Kardinaal Cardijnstraat 37
2840 Rumst
Tel : 03 888 00 32
Email : onderwijs@rumst.be/aanmelden@rumst.be

Documenten

Bij de inschrijving moet een officieel document worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt en de juiste geboortedatum en de verwantschap aantoont.  Daarom is het noodzakelijk dat u, op het moment van de inschrijving, de SIS-kaart van uw kind en uw identiteitskaart bij zich heeft.

Toelatingsvoorwaarden kleuteronderwijs

Kleuters vanaf 2,5 jaar mogen in het kleuteronderwijs op volgende data instappen :

 • de eerste schooldag na de zomervakantie
 • de dag na de herfstvakantie
 • de dag na de kerstvakantie
 • de eerste schooldag van februari
 • de dag na de krokusvakantie
 • de dag na de paasvakantie
 • de eerste schooldag na hemelvaartsdag

Een kleuter die de leeftijd van 3 jaar bereikt heeft, kan elke dag instappen zonder rekening te houden met de instapdata.

Kijkmomenten 2020-2021

Kleuters die nieuw instappen tijdens het schooljaar zijn al van harte welkom om samen met mama en papa eens een kijkje te komen nemen in hun nieuwe klas.  Deze kijkmomenten gaan door op volgende data :

KLEUTERSCHOOL ROZENLAAN

 • instappers 09/11/2020 : kijkmoment di 27/10/2020  
 • instappers 04/01/2021 : kijkmoment do 17/12/2020 
 • instappers 01 en 22/02/2021 : kijkmoment do 28/01/2021
 • instappers 19/04/2021 : kijkmoment do 01/04/2021
 • instappers 17/05/2021 : kijkmoment ma 10/05/2021

KLEUTERSCHOOL LINDENBOS

 • instappers 09/11/2020 : kijkmoment di 27/10/2020
 • instappers 04/01/2021 : kijkmoment di 15/12/2020
 • instappers 01 en 22/02/2021 : kijkmoment di 26/01/2021
 • instappers 19/04/2021 : kijkmoment di 30/03/2021
 • instappers 17/05/2021 : kijkmoment di 11/05/2021

Studietoelagen

Of u een toelage krijgt, hangt in grote mate af van de samenstelling en het inkomen van uw gezin.  Hoe komt u te weten of u in aanmerking komt voor een studietoelage?

Bel het gratis infonummer 1700

Kijk op www.studietoelagen.be 

Leerkracht login

Maandbrieven

Blijf in contact

Sint Jozef School

ARozenlaan 44, Reet
Lindenbos 1, Aartselaar

T03/888 35 56

F03/888 55 03