Inschrijvingen schooljaar 2023-2024
Image

INSCHRIJVINGEN HOOFDSCHOOL ROZENLAAN

De kleuterscholen en lagere scholen in Rumst werken met éénzelfde aanmeldingssysteem.  Als ouder maak je eerst via een website een keuze voor een school.  Nadien kan je je kind inschrijven.  Kamperen of uren wachten aan de schoolpoort hoeft niet langer.

Voor wie?

 • kleuters geboren in 2021 of vroeger
 • kinderen die van school willen veranderen

Aanmeldingssysteem

 • 28 februari t.e.m. 21 maart 2023 : aanmelden alle leerlingen
 • 22 maart t.e.m. 14 april 2023 : verwerken van aanmeldingen leerlingen
 • 17 april t.e.m. 21 april 2023 : toekennen tickets leerlingen
 • 24 april t.e.m. 15 mei 2023 : inschrijvingen van wie een ticket heeft voor een school
 • 16 mei t.e.m. 22 mei 2023 : verwerking wachtlijsten
 • 23 mei 2023 : start vrije inschrijvingen

Kinderen die tot een voorrangsgroep behoren (met broers en zussen op school, kinderen van personeel) melden aan in dezelfde periode als de andere kinderen.  De voorrangregels blijven dezelfde.

Op de website www.naarschoolinrumst.be staat alle informatie. 
Wilt u de digitale brochure van het aanmeldingssysteem consulteren?  Klik hier.
Hebt u vragen of wenst u meer info?  Neem dan zeker contact op met de dienst Onderwijs : 

Sociaal Huis
Kardinaal Cardijnstraat 37
2840 Rumst
Tel : 03 888 00 32
Email : aanmelden@rumst.be

 

INSCHRIJVINGEN WIJKSCHOOL LINDENBOS

In tegenstelling tot de voorbije jaren kan u niet langer meer inschrijven voor de wijkschool in Lindenbos via het digitale aanmeldingssysteem van de gemeente Rumst.  Reden hiervoor is dat de wijkschool op het grondgebied van de gemeente Aartselaar ligt.

Indien u uw kind wenst in te schrijven in de wijkschool Lindenbos, dan kan u vanaf 28 februari contact opnemen met Annemie van het secretariaat.  U kan haar elke weekdag (uitgezonderd op woensdag) tussen 08.00 en 16.30 bereiken op het nummer 03 888 35 56.  U kan ook steeds een mail sturen naar info@sjr.be.

Kleuters van de derde kleuterklas worden na hun kleuterschoolloopbaan automatisch ingeschreven in de lagere school.  Hier hoef je als ouder niets voor te doen.

Documenten

Bij de inschrijving moet een officieel document worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt en de juiste geboortedatum en de verwantschap aantoont.  Daarom is het noodzakelijk dat u, op het moment van de inschrijving, de SIS-kaart van uw kind en uw identiteitskaart bij zich heeft.

Toelatingsvoorwaarden kleuteronderwijs

Kleuters vanaf 2,5 jaar mogen in het kleuteronderwijs op volgende data instappen :

 • de eerste schooldag na de zomervakantie
 • de dag na de herfstvakantie
 • de dag na de kerstvakantie
 • de eerste schooldag van februari
 • de dag na de krokusvakantie
 • de dag na de paasvakantie
 • de eerste schooldag na hemelvaartsdag

Een kleuter die de leeftijd van 3 jaar bereikt heeft, kan elke dag instappen zonder rekening te houden met de instapdata.

Kijkmomenten 2022-2023

Kleuters die nieuw instappen tijdens het schooljaar zijn al van harte welkom om samen met mama en papa eens een kijkje te komen nemen in hun nieuwe klas.  Deze kijkmomenten gaan door op volgende data :

KLEUTERSCHOOL ROZENLAAN

 • instappers 01/09/2022 : kijkmoment di 30/08/22 om 16.00
 • instappers 07/11/2022 : kijkmoment do 20/10/22 om 13.10  
 • instappers 09/01/2023 : kijkmoment do 22/12/22 om 13.10
 • instappers 01/02/2023 : kijkmoment do 26/01/23 om 13.10
 • instappers 27/02/2023 : kijkmoment do 26/01/23 om 13.10
 • instappers 17/04/2023 : kijkmoment do 30/03/23 om 13.10
 • instappers 22/05/2023 : kijkmoment do 11/05/23 om 13.10

KLEUTERSCHOOL LINDENBOS

 • instappers 01/09/2022 : kijkmoment di 30/08/22 om 16.00 
 • instappers 07/11/2022 : kijkmoment di 25/10/212 om 13.10
 • instappers 09/01/2022 : kijkmoment di 20/12/22 om 13.10
 • instappers 01/02/2023 : kijkmoment di 24/01/23 om 13.10
 • instappers 27/02/2023 : kijkmoment di 24/01/23 om 13.10
 • instappers 17/04/2023 : kijkmoment di 28/03/23 om 13.10
 • instappers 22/05/2023 : kijkmoment di 09/05/23 om 13.10
Studietoelagen

Of u een toelage krijgt, hangt in grote mate af van de samenstelling en het inkomen van uw gezin.  Hoe komt u te weten of u in aanmerking komt voor een studietoelage?

Bel het gratis infonummer 1700

Kijk op www.studietoelagen.be 

Leerkracht login

Maandbrieven

Blijf in contact

Sint Jozef School

Rozenlaan 44, Reet
Lindenbos 1, Aartselaar

T03/888 35 56

F03/888 55 03